Cirkus inspirerat

En av målningarna som jag arbetat med under julhelgen fick en touch av Cirkus då jag inspirerades av äldsta dotterns hattutstyrsel i kombination med hennes framfart i dansspelsvärlden. Det är spännande vilka vändningar en målning kan ta och vad det är som påverkar. Lika spännande är det att se hur svårt det är för mig att måla utan att få in någon form av huvudbonad, även om jag börjar skissa och måla utan (som under arbetet med den här målningen) så kommer jag allt som oftast till en punkt där jag tycker att någonting saknas .... en hatt.